ആകെ പേജ്‌കാഴ്‌ചകള്‍

2018, മേയ് 20, ഞായറാഴ്‌ച

നാമകരണം


എന്റെയല്ലെങ്കിലെന്റെയീപ്പേരിടാം,
എന്റെയാണെങ്കിലെന്തെങ്കിലുമിടാം!

എന്റെയല്ലെന്നു നിനയ്ക്കുമീ സാധനം
എന്റെയാണെന്നു ചൊല്ലുവാനാരു ഞാൻ?
എന്റെയെന്നു ചൊല്ലുന്ന സാധനം
എന്റെയല്ലെന്നു തോന്നുകിലെങ്കിലോ?


[20 May 2018]

2018, മാർച്ച് 26, തിങ്കളാഴ്‌ച

(സവി)ശേഷക്രിയ


വിശക്കുന്നു മരിക്കുന്നു
മരിച്ചോർക്കും വിശക്കുന്നു
വിശപ്പിന്റെ വിശപ്പിനു
മരണമില്ല

മരണത്തെ മതമാക്കി
മലർവാരിപ്പുണർന്നെത്തി
വിശപ്പെന്നെ വിശേഷത്തെ
വിശുദ്ധമാക്കി

എരിതീയിൽ എണ്ണയൂട്ടി
എരിപൊരി വേഗമാക്കി
എടുത്താലുമൊടുങ്ങാത്ത
വിശുദ്ധപാപം

[26 Mar 2018]


2018, മാർച്ച് 24, ശനിയാഴ്‌ച

മരുമനം


കാലം തെറ്റി
നാടും തെറ്റി
വളർന്നുപൊങ്ങിയ പടുമുള

തലയും മുലയും
മലയും കലയും
വേറിട്ടറിയാ പൊയ്‌മറ

കറുപ്പു പുതച്ചു
വെളുപ്പാക്കാനും
വെളുപ്പു തേച്ചു
വെറുപ്പിക്കാനും
കാലം തെറ്റിയ
കോലം തെറ്റിയ
നാടേതെറ്റിയ മരുമഴ

(24 March 2018)

2018, ഫെബ്രുവരി 28, ബുധനാഴ്‌ച

വിശ്വാസത്തിന്റെ മുന


കൽവിളക്കാരും കഴുകാറില്ല
കഴുകിയാലോ കലക്കവെള്ളം

മെഴുതിരിത്തട്ടു തുടയ്ക്കാറില്ല
തുടച്ചാലോ വെളുത്ത ധൂമം

ധൂപത്തിരിച്ചെപ്പു തൂക്കാറില്ല
തൂത്താലോ നരച്ച ചാരം

ചേരും‌ പടി ചേർത്താൽ ചെമന്ന മണ്ണിൽ
തൂമ്പകുത്താനൊരു സൂചി മാത്രം


[Feb 2018]

ഉയരങ്ങളിൽ ഒടുക്കം


ഒരുനേരം കൊണ്ടല്ല
വാർധക്യമായത്

ഒരുവിരൽകൊണ്ടല്ല
മറുവിരൽ‌ ചൂണ്ടിയത്

മഴയ്ക്കു മറതീർക്കാൻ
മാനത്തെ മേഘം

മനുഷ്യനു മുറയെത്താൻ
മണിമുഴങ്ങും നേരം


[Feb 2018]

നോവും നോമ്പും

നോവുതിന്ന പലരുണ്ട്, പേരുകൾ
പാത്തറിഞ്ഞല്ല നോമ്പിൻകണക്കുകൾ
മുട്ടിനോക്കുന്ന വാതിൽ‌ തുറന്നവ-
രൊത്തുകൂടിപ്പരിചയം കാട്ടുന്നു


[Jan 2018]

2018, ഫെബ്രുവരി 24, ശനിയാഴ്‌ച

ഒരിടം

ഒറ്റരാത്രിയാൽ പോലും
ഓരിടം ചെമക്കുന്നു
ഓരിയിട്ടാരാധിക്കും
പട്ടികൾ പിണങ്ങുന്നു

ഓടുന്ന വഴിക്കെല്ലാം
ഓക്കാനം മണക്കുന്നു
കാണുന്ന കല്ലിന്മേലെ
കാൽപൊക്കിയൊഴിക്കുന്നു

പഞ്ചാംഗം കുറിക്കുന്ന
കൈകളിൽ കടും‌ചോര
കാട്ടുതീയണയ്ക്കുന്ന
കാവലാൾ കൊടും‌നിദ്ര

ഭൂമിക്കു ഗർഭം താങ്ങാൻ
പട്ടട വിരിക്കുന്നു
പശിക്കു പരാശക്തി
പാദുകം ചുമക്കുന്നു

[Feb 2018]